NIBE F2120

NIBE F2120 е воздушна/водена топлотна пумпа контролирана со инвертер којашто претставува вистинска револуција кога станува збор за ефикасност. Со seasonal performance factor (SPF) повисок од 5.0*, топлотната пумпа годишно обезбедува повеќе од пет пати повеќе топлина во споредба со електричен грејач со истата потрошувачка на енергија. NIBE F2120 обезбедува оптимална заштеда затоа што топлотната пумпа автоматски се прилагодува на потребите за климатизација на вашиот дом, во текот на целата година. NIBE F2120 има највисок работен опсег во својата класа и обезбедува доводна температура до 65°C. Дури и при надворешни температури до -25°C, обезбедува доводна температура до 63°C и истовремено одржува минимално ниво на бучава. NIBE F2120 има трофазна врска, што ја поедноставува електричната инсталација. Благодарение на смарт технологијата, производот ви овозможува контрола врз потрошувачката на енергија и ќе биде клучен дел од вашиот поврзан дом. Ефикасниот систем на контрола автоматски ја прилагодува амбиентната температура за максимална удобност во домот, истовремено заштитувајќи ја природата.

Технички податоци

Висина (mm): 1070 

Широчина (мм): 1130 

Длабочина(mm): 610 

Нето тежина (кг): 150 

Количина на ладилно средство/фреон, еквивалент на СО2 (тон): 5,01 

Количина на ладилно средство/фреон, R410A (кг): 2,4 

Препорачано топлотно оптоварување на зградата до (kW): 8 

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C: A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A++

Висина (mm): 1165 

Широчина (мм): 1280

Длабочина(mm): 612 

Нето тежина (кг): 160 

Количина на ладилно средство/фреон, еквивалент на СО2 (тон): 5,43 

Количина на ладилно средство/фреон, R410A (кг): 2,6 

Препорачано топлотно оптоварување на зградата до (kW): 12 

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C: A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A++

Висина (mm): 1165 

Широчина (мм): 1280 

Длабочина(mm): 612 

Нето тежина (кг): 183 

Количина на ладилно средство/фреон, еквивалент на СО2 (тон): 6,26 

Количина на ладилно средство/фреон, R410A (кг): 3 

Препорачано топлотно оптоварување на зградата до (kW): 20 

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C: A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A+++

Се користи со следните производи

NIBE SMO 40

NIBE SMO 40 овозможува оптимизирана контрола на системот за климатизација и дизајнирана е да се комбинира со NIBE воздушни/водени топлотни пумпи за да обезбеди интегриран …
Повеќе…

NIBE SMO 20

NIBE SMO 20 овозможува оптимизирана контрола на системот за климатизација и дизајнирана е да се комбинира со NIBE воздушни/водени топлотни пумпи за да обезбеди интегриран …
Повеќе…

NIBE VVM 500

NIBE VVM 500 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен, флексибилен систем за климатизација на …
Повеќе…

NIBE VVM 325

NIBE VVM 325 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен систем за климатизација на вашиот …
Повеќе…

NIBE VVM 320

NIBE VVM 320 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен систем за климатизација на вашиот …
Повеќе…

NIBE VVM 310

NIBE VVM 310 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен, флексибилен систем за климатизација на …
Повеќе…