NIBE F2040

NIBE F2040 е интелигентна и компактна воздушна/водена топлотна пумпа контролирана со инвертер. NIBE F2040 обезбедува оптимална заштеда затоа што топлотната пумпа автоматски се прилагодува на потребите за климатизација на вашиот дом, во текот на целата година. Топлотната пумпа работи до надворешна температура од -20°C и истовремено обезбедува до 58°C температура во доводната линија. Ефикасната функција на ладење овозможува топлотната пумпа да постигне пријатна амбиентна температура дури и при високи надворешни температури. Благодарение на смарт технологијата, производот ви овозможува контрола врз потрошувачката на енергија и ќе биде клучен дел од вашиот конектиран дом. Ефикасниот систем за контрола автоматски ја прилагодува амбиентната температура за максимална удобност во домот, истовремено заштитувајќи ја природата.

Технички податоци

Висина (mm): 791 

Широчина (мм): 993 

Длабочина(mm): 364 

Нето тежина (кг): 66 

Класа на ефикасност на сис. при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на сист. при собно греење, 55°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A++

Висина (mm): 895 

Широчина (мм): 1035 

Длабочина (mm): 422 

Нето тежина (кг): 90 

Класа на ефикасност на сис. при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на сист. при собно греење, 55°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A++

Висина (mm): 995

Широчина (мм): 1145

Длабочина (mm): 452

Нето тежина (кг): 105

Класа на ефикасност на сис. при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на сист. при собно греење, 55°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A++

Висина (mm): 1450 

Широчина (мм): 1145 

Длабочина (mm): 452 

Нето тежина (кг): 135 

Класа на ефикасност на сис. при собно греење, 35°C: A+++

Класа на ефикасност на сист. при собно греење, 55°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C: A++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C: A++

Се користи со следните производи

NIBE SMO 40

NIBE SMO 40 овозможува оптимизирана контрола на системот за климатизација и дизајнирана е да се комбинира со NIBE воздушни/водени топлотни пумпи за да обезбеди интегриран …
Повеќе…

NIBE SMO 20

NIBE SMO 20 овозможува оптимизирана контрола на системот за климатизација и дизајнирана е да се комбинира со NIBE воздушни/водени топлотни пумпи за да обезбеди интегриран …
Повеќе…

NIBE VVM 500

NIBE VVM 500 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен, флексибилен систем за климатизација на …
Повеќе…

NIBE VVM 325

NIBE VVM 325 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен систем за климатизација на вашиот …
Повеќе…

NIBE VVM 320

NIBE VVM 320 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен систем за климатизација на вашиот …
Повеќе…

NIBE VVM 310

NIBE VVM 310 е дизајнирана за комбинирање со која било NIBE воздушна/водена топлотна пумпа со цел да создаде високо ефикасен, флексибилен систем за климатизација на …
Повеќе…

NIBE HA-WH5

Топлотна пумпа воздух-вода со внатрешна единица со резервоар за топла вода. NIBE HA-WH5 е палета на резервоари од не’рѓосувачки челик, специјално дизајнирани
Повеќе…