ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА: ТОПЛИНА ГЕНЕРИРАНА ОД НИШТО

Дали некогаш сте се запрашале како воздухот може да се користи за загревање на вашиот дом? Топлотната пумпа може да ја концентрира топлинската енергија од надворешниот воздух до тој степен, што може да се користи за загревање на санитарната вода и на радијаторите.

Надворешниот воздух навлегува во топлотната пумпа од затворен систем. Системот содржи ладилно средство кое на многу ниски температури се претвора во гас. Температурата на ладилното средство во гасна состојба, значително се зголемува со компресор под висок притисок. Кондензаторот ја пренесува топлината до системот за греење во домот и истовремено ладилното средство се претвора во течен облик – подготвено повторно да се претвори во гас и да собере повеќе топлинска енергија.

Нови можности – за Вас и за животната средина

Принципот зад греењето воздух-вода е едноставен, но со текот на годините развивме технологии за произведување уште понапредни производи. Нашите топлотни пумпи, исто така, станаа и поедноставни за инсталирање и за користење. Во принцип, се грижат едни за други, година за година. Нашите производи се сигурни и придонесуваат за значителни заштеди за Вас и за животната средина.