ЗАШТЕДЕТЕ ДО 50% ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ЕНЕРГИЈА

Со топлотната пумпа воздух-вода NIBE може да ги намалите трошоците за греење и до 50% споредено со греењето на електрична енергија. Уживајте во еколошки, обновлив и бесплатен извор на енергија кој воедно ги минимизира емисиите на CO2. Топлотната пумпа воздух-вода NIBE користи надворешен воздух кој е бесплатен и обновлив извор на енергија и може да функционира и на екстремни температури од – 20°C. Топлотните пумпи воздух-вода NIBE се квалификуваат за Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори.

Сакате да дознаете повеќе!
Јавете се за бесплатна консултација на: +389 (0)71 248 270